EGEPLASDER OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVETLİSİNİZ

EGEPLASDER OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVETLİSİNİZ


 

 

EGEPLASDER

EGE PLASTİK SANAYİCİLERİ  DAYANIŞMA DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU  BAŞKANLIĞINDAN,

 

         

OLAĞAN Genel Kurul İlanı

 

          Derneğimiz Olağan Genel Kurulu, 29 /02/ 2020 CUMARTESİ günü  saat 11.00’de  dernek merkezi olan Şair eşref bulvarı no:18 Altay İş merkezi D:801 KONAK-İZMİR adresinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde 07 MART 2020 CUMARTESİ günü  aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi için toplanılmasına ve gereğinin yapılmasına oyçokluğuyla  karar verilmiştir.

 

 

            G Ü N D E M

 

1.-  Yoklama ve açılış,  

2.-  Divan seçimi ve  Saygı duruşu

3.-  Toplantı tutanaklarının  imzalanması için Divan’a yetki verilmesi,

4.-  2017-2018-2019 yılı Yönetim kurulu raporunun okunması

5.-  2017-2018-2019 yılı Denetim kurulu raporunun okunması

6.-  2017-2018-2019 yılı Gelir-Gider hesaplarının ve 2020 yılı tahmini bütçenin okunması

7.-  Okunan raporların ve gelir gider hesaplarını ayrı ayrı ibrası,

8.-  Tüzük değişikliğinin görüşülmesi ve karar alınması (yıllık aidatlarının belirlenmesi )

9.-  Yönetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçilmesi

10.- Denetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçilmesi

11.- Federasyona delege seçilmesi

12-  Yönetim kurulu başkanına ödenecek huzur hakkının belirlenmesi

13- Dilek ve Temenniler

14-Kapanış

                                                      

Saygılarımızla,

EGEPLASDER Yönetim Kurulu

» Sponsor Baglantilar