MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGENİ AL MESLEĞİNE SAHİP ÇIK!

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGENİ AL MESLEĞİNE SAHİP ÇIK!


Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

 Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre;

 “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (31. 12. 2019 )Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

 Bu çerçevede sektörümüzün ihtiyaçlarını göz önüne alarak Derneğimiz EGEPLASDER ve Sinerji MYM ile ortak bir çalışma hazırladık. Siz üyelerimize özel fiyatlarla sunduğumuz çalışma dosyaları ektedir.

  • Sınav ve belgelendirme teşvikleri ile çalışan ve işverenler ilave yük getirilmemektedir.
  • Zorunluluk kapsamındaki mesleklerin belgelendirilme süreçleri Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Bu anlamda yetkilendirilmeyen kuruluşlardan alınan belgeler geçersiz sayılmaktadır.
  • Mesleki yeterlilik belgelerin ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılacaktır. Aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine her bir çalışan için  idari para cezası verilecektir. Tebliğ edilen idari para cezaları bir ay içinde ödenmek zorundadır.
  • Ayrıntılı bilgi almak için sinerjimym UĞUR GEYİK ugeyik@sinerjimym.com  ve info@egeplasder.org.tr ile iletişime geçilmesi önemle arz edilir.

  BELGE ZORUNLULUĞU OLAN MESLEKLER      

  https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1

 


 


 


» Sponsor Baglantilar