EGEPLASDER OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

EGEPLASDER OLAĞAN GENEL KURUL İLANI


EGEPLASDER

EGE PLASTİK SANAYİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN,

 


OLAĞAN Genel Kurul İlanı

Derneğimiz Olağan Genel Kurulunun, 25 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ günü saat 13.00?de dernek merkezi olan Şair Eşref Bulvarı no:22 Karaahmetoğlu İşhanı No:6 D:608 ÇANKAYA-İZMİR adresinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde 04 MART 2017 CUMARTESİ günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi için toplanılmasına ve gereğinin yapılmasına oyçokluğuyla karar verilmiştir.

 

EGE PLASTİK SANAYİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
 

1.- Yoklama ve açılış
2.- Divan seçimi ve saygı duruşu
3.- Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan?a yetki verilmesi
4.- Yönetim kurulu raporunun okunması
5.- Denetim kurulu raporunun okunması
6.- Gelir-Gider hesaplarının okunması
7 - Tahmini bütçe bildirimi
8.- Okunan raporların ve gelir gider hesaplarını ayrı ayrı ibrası
9.- Dernek için gayrimenkul alımı konusunda görüşülmesi ve yönetim kuruluna yetki verilmesi
10.- Yönetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçilmesi
11.- Denetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçilmesi
12- PLASFED temsilci seçimi 10 asil,10 yedek üye
13 - Dilek ve Temenniler
14.- Kapanış» Sponsor Baglantilar